Analiza widoczności z wykorzystaniem lotniczego skaningu laserowego jako wskaźnik walorów krajobrazowych na przykładzie Kopca Kościuszki w Krakowie

Radosław Piskorski

DOI: 10.21858/msr.20.04

Nr woluminu: 20

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Ocena wrażeń związanych z obserwacją krajobrazu towarzyszy człowiekowi od niemalże początków dziejów ludzkości. Badania związane z analizą walorów obserwowanej przestrzeni są istotnym zagadnieniem dla architektów krajobrazu i urbanistów. W niniejszej pracy podjęto ten problem badawczy, skupiając się na wykorzystaniu narzędzia, jakim są analizy widoczności.