Adaptacja zabytkowego założenia dworskoparkowego w Piekartach

Lidia Ozimkowska, Jerzy Wojtatowicz

DOI: 10.21858/msr.27.06

Nr woluminu: 27

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Artykuł powstał na podstawie prac przedprojektowych przeprowadzonych we wsi Piekarty, w południowo-zachodniej części województwa mazowieckiego. Obszarem badań objęto zabytkowy park z aleją dojazdową i stawem oraz niewielką część rozległego założenia dworsko-parkowego, którą dawniej stanowiły grunty rolnicze, dolina rzeki ze stawami rybnymi, stajniami i innymi obiektami gospodarczymi.