Numer 26 dostępny

Zapraszamy do lektury numeru 26 „MAZOWSZE Studia Regionalne”. Tym razem prezentujemy wydanie specjalne przygotowane w całości w języku angielskim. W numerze m.in.:

  • Poprawa dostępności drogowej a policentryczny układ sieci osadniczej Mazowsza,
  • Odnawialne źródła energii w produkcji energii elektrycznej w województwie mazowieckim,
  • Wpływ modernizacji linii kolejowej E75 na rozwój Obszaru Metropolitalnego Warszawy,
  • Realizacja polityki rozwoju województwa mazowieckiego w latach 1998–2018.

Czytaj MAZOWSZE Studia Regionalne nr 26 w archiwum on-line