Zmiany w MSR

Milo nam poinformować, że 5 marca 2018r. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik powołał nowych członków Rady Naukowej oraz Zespołu Redakcyjnego.

Nowym Redaktorem Naczelnym periodyku został dotychczasowy przewodniczący Rady prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski — Kierownik Katedry Bankowości, Finansów i Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Nowym przewodniczącym Rady Naukowej został prof. dr hab. Jacek Szlachta — Kierownik Katedry Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a do Rady Naukowej dołączyła prof. dr hab. Alina Maciejewska —  Dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.

Zastępcą Przewodniczącego Zespołu redakcyjnego została dr Elżbieta Kozubek — Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie. Natomiast do Zespołu dołączyli: dr inż. Małgorzata Leszczyńska-Domańska — Dziekan Wydziału Architektury Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie; dr Piotr Modzelewski — Adiunkt w Katedrze Bankowości, Finansów i Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego; mgr Barbara Jaworska-Księżak  jako Redaktor językowy; mgr inż. Jolanta Sawicka jako Sekretarz redakcji.