Numer 23 dostępny!

Z przyjemnością informujemy, że dostępny jest już numer 23 periodyku Mazowsze Studia Regionalne. Zachęcamy do lektury. W numerze m.in.:

  • Przemiany układów ruralistycznych Mazowsza Wschodniego na przykładzie wybranych wsi powiatu siedleckiego,
  • Wpływ nowych technologii na ryzyko utraty płynności sektora bankowego,
  • Prawne i techniczne aspekty budowy i eksploatacji oczyszczalni indywidulanych,
  • Od kreślenia planów miejscowych do cyfrowego modelowania miast. Dziesięć lat Koła Naukowego Gospodarki.

Czytaj MAZOWSZE Studia Regionalne nr 23 w archiwum on-line