Zmiany infrastruktury społecznej w województwie mazowieckim w latach 2005–2020

Barbara Chmielewska

DOI: 10.21858/msr.42.03

Nr woluminu: 42

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W artykule przedstawiono stan infrastruktury społecznej na obszarach wiejskich w województwie mazowieckim oraz zmiany jakie nastąpiły po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Artykuł przedstawia badania identyfikacji obszarów, które mają utrudniony dostęp do podstawowych usług społecznych, jak m.in. do opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, edukacji, kultury, cyfryzacji.

MSR_42_03_Barbara Chmielewska_Zmiany infrastruktury społecznej w województwie mazowieckim w latach 2005–2020Pobierz