Numer 49 dostępny

Szanowni Państwo, zapraszamy do lektury!
Numer 49 kwartalnika MAZOWSZE Studia Regionalne dostępny online. W numerze m.in.:

  • Finansjalizacja regionów – czy o finansjalizacji można mówić w ujęciu regionalnym?,
  • Analiza reakcji polskich społeczności przygranicznych na kryzys humanitarny i uchodźczy spowodowany inwazją Rosji na Ukrainę – studium przypadku,
  • Element szczególny w otoczeniu – interakcje Krajobraz kulturowy, jego niezbywalne elementy – skansen w Nowogrodzie,
  • Realizacja ustawowych kompetencji województwa mazowieckiego i zmiany w zakresie transportu na przestrzeni 25 lat działalności samorządu,
  • Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego – trwały element w przestrzeni Warszawy Od dziedzińca pałacowego do otoczenia Soboru, od końca XVIII do początku XX w.

Czytaj MAZOWSZE Studia Regionalne nr 49 w archiwum on-line