Numer 36 periodyku

Z przyjemnością informujemy, że dostępny jest już numer 36 periodyku Mazowsze Studia Regionalne. W numerze m.in.:

Gospodarka odpadami. Instalacje i urządzenia do przetwarzania odpadów,
Zastosowanie metody biocenotycznej oceny drzew w parku „Willa Mindic” (Mołdawia) na potrzeby wykonania projektu koncepcyjnego zagospodarowania terenu – studium przypadku,
Cykl: Kurpiowszczyzna. Przekształcenia krajobrazu osadniczego do czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej,
NIE dla podziału Mazowsza – negatywne skutki planowanego podziału województwa mazowieckiego z perspektywy środowisk samorządowych, naukowych i mieszkańców.

Czytaj MAZOWSZE Studia Regionalne nr 36 w archiwum on-line