Numer specjalny dostępny

Zapraszamy do lektury wydania specjalnego periodyku Mazowsze Studia Regionalne. W numerze m.in.:

  • Dziedzictwo wielokulturowości jako podstawa zrównoważonego rozwoju turystyki miejskiej w Warszawie – czas pandemii COVID-19
  • Przekształcenia krajobrazu osadniczego do czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej
  • Zastosowanie metody biocenotycznej oceny drzew w parku „Willa Mindic” (Mołdawia) na potrzeby wykonania projektu koncepcyjnego zagospodarowania terenu – studium przypadku
  • Wpływ smogu na projektowanie obiektów sportowych

Czytaj MAZOWSZE Studia Regionalne nr specjalny w archiwum on-line