Numer 32 dostępny

Z przyjemnością informujemy, że dostępny jest już numer 32 periodyku Mazowsze Studia Regionalne. W numerze m.in.:

  • Atrakcyjność dziedzin przemysłu w procesie rozwoju kraju i Mazowsza dawniej i dziś,
  • Audyt efektywności kosztowej inwestycji w infrastrukturę drogową w powiatach województwa mazowieckiego,
  • Kryteria i skutki uznania nieruchomości za zabytek,
  • Metoda waloryzacji drzew ze względu na ich wartości biocenotyczne.

Czytaj MAZOWSZE Studia Regionalne nr 32 w archiwum on-line