Numer 31 Mazowsze Studia Regionalne

Zachęcamy do lektury numeru 30 periodyku Mazowsze Studia Regionalne. W numerze m.in.:

  • Tradycja placów zabaw w Polsce i Europie,
  • Najnowsze zmiany w zakresie gospodarki odpadami – analiza prawno-ekonomiczna,
  • Studium rozwoju mikroenergetyki w podregionie siedleckim oraz mikroelektroenergetyki w innych podregionach województwa mazowieckiego,
  • Element szczególny w otoczeniu – poszukiwania „śladów” i inspiracji w teoretycznym projekcie koncepcji przystanku metra „Wola Park”.

Czytaj MAZOWSZE Studia Regionalne nr 31 w archiwum on-line