ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski

ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski, członek Rady Naukowej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych

Członek Rady Naukowej

Afiliacja

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych