ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski

ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski, członek Rady Naukowej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych

Member of the Editorial Board

Affiliation

Cardinal Stefan Wyszynski University, Department of Historical and Social Sciences