Rozwój społeczno-gospodarczy a racjonalność globalna – w kierunku gospodarki umiaru

Piotr Banaszyk, Barbara Borusiak, Bogusław Fiedor, Marian Gorynia, Małgorzata Słodowa-Hełpa

DOI: 10.21858/msr.45.01

Nr woluminu: 45

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W artykule przedstawiono trzy grupy celów. Pierwsza odnosi się do sporządzenia diagnozy wpływu procesów wzrostu gospodarczego i rozwoju społeczno-gospodarczego na środowisko naturalne. Druga obejmuje zarysowanie ujęcia normatywnego idei racjonalności globalnej, gospodarki umiaru i dobra wspólnego. W trzeciej grupie celów uwaga jest skupiona na zdefiniowaniu zaleceń dla polityki gospodarczej w świetle przeprowadzonej diagnozy i zaproponowanego podejścia normatywnego. Główną metodą wykorzystaną w opracowaniu jest krytyczna analiza literatury przedmiotu.

MSR_45_01_Banaszyk_Borusiak_FIedor_Gorynia_Slodowa_HelpaPobierz