Sylwetka Erazma Majewskiego (1858–1922)

Maria Krajewska

DOI: brak

Nr woluminu: 5

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Rola, jaką odegrał Erazm Majewski w życiu naukowym, społecznym i kulturalnym Warszawy w końcu XIX wieku i przez pierwsze 2 dekady XX wieku oraz jego działalność i osiągnięcia zostały omówione w wielu pracach (Dutkiewicz 1983, Wrońska 1986, Blombergowa 1996, Lech 1996, Szacki 1996).