Kryzysy jako impulsy zmian systemów społeczno-gospodarczych

Elżbieta Mączyńska

DOI: 10.21858/msr.se.2022.01

Nr woluminu: 2022

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Przedstawione w tym eseju analizy ukierunkowane są na identyfikowanie potencjalnych, kierunków racjonalizacji systemów społeczno-gospodarczych, służących nie tylko przeciwdziałaniu kryzysowym destrukcjom, lecz przede wszystkim charakterystycznej obecnie globalnej kryzysogenności. O konieczności poszukiwań racjonalizujących rozwiązań przekonuje nie tylko kryzys, jaki ogarnia świat w związku z pandemią COVID-19 i który obnaża systemowe dysfunkcje gospodarki globalnej. Przekonuje o tym także charakterystyczna dla współczesnego świata i występująca już przed pandemią, multiplikacja kryzysowa, czyli nakładanie się na siebie różnych kryzysów, co tworzy specyficzną, zagęszczającą się kryzysową sieć.

Elżbieta Mączyńska, Kryzysy jako impulsy zmian systemów społeczno-gospodarczychPobierz

Docelowy układ linii kolei dużych prędkości na Mazowszu

Tadeusz Wójcicki

DOI: 10.21858/msr.se.2022.02

Nr woluminu: 2022

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Kolej dużych prędkości (HSR) może przywrócić kolei przewagę nad transportem drogowym i lotniczym w międzymiastowych przewozach pasażerskich. Z tego powodu stworzenie spójnej sieci linii szybkich kolei w Polsce i na Mazowszu ma sens, a pierwszym krokiem w tym kierunku powinno być opracowanie docelowego, kompleksowego programu budowy tych linii. Tymczasem dotychczasowe ustalenia dotyczące budowy HSR na Mazowszu są fragmentaryczne i kontrowersyjne w wielu aspektach.

Tadeusz Wójcicki, Docelowy układ linii kolei dużych prędkości na MazowszuPobierz

Aktywność społeczna w kształtowaniu budżetu obywatelskiego

Małgorzata Dąbrowska

DOI: 10.21858/msr.se.2022.03

Nr woluminu: 2022

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W społeczeństwie obywatelskim samorząd jako forma organizacji społecznej zajmuje jedną z centralnych pozycji. Warunkiem realizacji misji rozwojowej samorządu jest udział obywateli i ich współodpowiedzialność za kształt lokalnego życia społecznego.

Małgorzata Dąbrowska, Aktywność społeczna w kształtowaniu budżetu obywatelskiegoPobierz

Samorząd terytorialny a „strefy wolne od LGBT”

Anna Wieczorek

DOI: 10.21858/msr.se.2022.04

Nr woluminu: 2022

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Kilkadziesiąt samorządów – rad gmin i powiatów oraz sejmików wojewódzkich podjęło uchwały i deklaracje przeciwko ideologii LGBT. Autorzy tych dokumentów podkreślali wolę ochrony rodziny opartej na tradycyjnych wartościach oraz obrony systemu edukacji przed propagandą/ideologią LGBT.

Anna Wieczorek, Samorząd terytorialny a „strefy wolne od LGBT”Pobierz

Pierwsza wystawa monograficzna o Stanisławie Walasiewicz w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie

Marzena Jaworska

DOI: 10.21858/msr.se.2022.05

Nr woluminu: 2022

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Stanisława Walasiewicz (1911-1980), czyli Stella Walsh, jak ją znano w Stanach Zjednoczonych, była jedną z największych gwiazd kobiecego sportu torowego na świecie w okresie międzywojennym. Była jednoboistką, zdolną do rywalizacji w pojedynkę podejmując reprezentacje narodowe więcej niż jednego kraju.

Marzena Jaworska, The first monographic exhibition about Stanisława Walasiewicz at the Museum of Sports and Tourism in WarsawPobierz

Centrum Naukowych Analiz Geoprzestrzennych i Obliczeń Satelitarnych z Laboratoriami Badań i Autoryzacji Produktów Geomatycznych (CENAGIS) – opis projektu

Dariusz Gotlib

DOI: 10.21858/msr.se.2022.06

Nr woluminu: 2022

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W grudniu 2018 roku Marszałek Województwa Mazowieckiego i Rektor Politechniki Warszawskiej podpisali umowę na realizację projektu “Centrum Naukowych Analiz Geoprzestrzennych, Obliczeń Satelitarnych z Laboratoriami Badań i Autoryzacji Produktów Geomatycznych (CENAGIS)”.

Dariusz Gotlib, The Centre for Scientific Geospatial Analyses and Satellite Computations with Laboratories for Testing and Authorising Geomatic Products (CENAGIS) – project descriptionPobierz