Logo mbpr

ISSN 1689-4774

2016-10-14

Zapraszamy do nadsyłania artykułów

Zapraszamy do publikowania na łamach periodyku naukowego „MAZOWSZE Studia Regionalne”. Aktualnie przyjmujemy teksty do numerów, które zostaną wydane w 2017 roku. Nadsyłane artykuły mogą mieć charakter naukowy lub informacyjny dotyczący własnych doświadczeń i praktyk.Zgodnie z założonym planem wydawniczym, w najbliższych numerach szczególny nacisk pragniemy położyć na cztery, niezwykle aktualne obszary ...

Solec 22 Więcej

MAZOWSZE Studia Regionalne

 

© 2016 Mazowsze Studia Regionalne wykonanie Conor.pl