Unemployment in the Mazowieckie Voivodeship – dynamics of changes in the years 1999–2022

Małgorzata Dąbrowska

DOI: 10.21858/msr.47.02

Nr woluminu: 47

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Unemployment is one of the most significant social issues. It is a multidimensional phenomenon, exerting mainly a negative impact on the crucial spheres of political, economic, and social life. Unemployment has been acknowledged as a well-known and persistent public concern. Emerging from a period of systemic transformation, it has evolved into one of Poland’s macroeconomic and macrosocial problems. The aim of the study is to analyse the dynamics of unemployment and its structure within the administrative system – in the Mazowieckie Voivodeship, individual subregions and counties – in the period 1999–2022. The study defines unemployment and its structural components as well as changes observed over the analysed period on the basis of available statistical data of the Central Statistical Office and Provincial Labor Office in Warsaw. A breakthrough change was observed after Poland’s accession to the European Union, when the unemployment rate started to decrease. The analyses presented in the study indicate an improvement in the labour market and a reduction in the disparities between voivodeships and counties.

MSR_47_02_DabrowskaPobierz

The social significance of urban greenery during the COVID-19 pandemic. State of research

Jan Łukaszkiewicz, Beata Fortuna-Antoszkiewicz, Jakub Botwina

DOI: 10.21858/msr.47.01

Nr woluminu: 47

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Healthy, lush greenery is a factor that works relaxingly, soothingly, and therapeutically on the human body – both in the physical and psychological spheres (soma and psyche). Already throughout the 19th century, greenery was consciously incorporated into the urban structure of cities (e.g. city squares, parks, public gardens, children’s playgrounds, or numerous spa parks in health resorts), intensifying such activities in the 20th and 21st century (restoration of natural resources after World War I and II, the establishment of new multifunctional parks and theme gardens). The aim of the study is to present research confirming that vegetation has an extremely beneficial impact on the health and quality of life of people, e.g. in the aesthetic, emotional or physiological sphere – especially during the COVID-19 pandemic. Besides the pathogenic action of the virus itself, this pandemic brought about serious consequences for the quality of life of a significant part of the population in many countries worldwide, both in terms of general health condition and mental health.

MSR_47_01_Lukaszkiewicz_Fortuna-Antoszkiewicz_BotwinaPobierz

Notatka z ogólnopolskiej konferencji „Krajobraz w nauce, praktyce i edukacji”, która odbyła się w dniach 19–20 października 2023 r. w Gdańsku

Ewa Baranowska, Marta Pankowska

DOI: 10.21858/msr.47.07

Nr woluminu: 47

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Przedstawiciele MBPR w Warszawie Oddział Terenowy w Płocku w październiku 2023 r. uczestniczyli w konferencji pn. „Krajobraz w nauce, praktyce i edukacji” zorganizowanej na Uniwersytecie Gdańskim w Gdańsku przez Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego oraz Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Gdańskiego w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Krajobrazu. Udział w konferencji miał na celu poszerzenie wiedzy na temat doświadczeń samorządów lokalnych, środowiska naukowego i stowarzyszeń w zakresie potrzeb ochrony i zrównoważonego kształtowania krajobrazu. Podczas wydarzenia podejmowano tematy dotyczące, m.in. ładu przestrzennego, presji inwestycyjnej i chaosu wizualnego wpływającego na przestrzeń, jak również podejścia partycypacyjnego angażującego lokalne społeczności oraz edukacji krajobrazowej. Konferencji towarzyszyła wystawa poświęcona krajobrazom priorytetowym wyznaczonym w ramach audytu krajobrazowego województwa pomorskiego.

MSR_47_07_Baranowska_PankowskaPobierz

Informacja na temat konferencji ARCHBUD 2023 i KRAJart 2023

Małgorzata Leszczyńska-Domańska, Bogdan Gorczyca

DOI: 10.21858/msr.47.06

Nr woluminu: 47

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, jedna z czołowych uczelni artystyczno-technicznych w Polsce, od kilkunastu lat organizuje w Zakopanem konferencje poświęcone zagadnieniom z obszaru sztuki, architektury wnętrz i krajobrazu, a także architektury i budownictwa. W tym roku, w dniach 20–23 września, odbyły się w tym samym terminie dwie konferencje: VI Konferencja Artystyczno-Naukowa KRAJart 2023 i X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna ARCHBUD 2023.Konferencje odbyły się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.

MSR_47_06_Leszczynska-Domanska_GorczycaPobierz

Województwo mazowieckie partnerem w projekcie PLUS Change

Maciej Sulmicki, Tomasz Wardak

DOI: 10.21858/msr.47.05

Nr woluminu: 47

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Od połowy 2023 r. Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, reprezentujące Samorząd Województwa Mazowieckiego, jest uczestnikiem nowego projektu finansowanego w ramach programu Horyzont Europa – inicjatywy badawczej Unii Europejskiej. Nazwę projektu – PLUS Change – można rozwinąć jako „Strategie planowania przestrzennego – osiąganie celów dotyczących bioróżnorodności, klimatu i społeczeństwa w zmieniającym się świecie” (Planning Land Use Strategies: Meeting biodiversity, climate and social objectives in a changing world). W ramach projektu 23 instytucje z 14 krajów Unii Europejskiej, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii będą przez 4 lata współpracować w celu wypracowania strategii transformacyjnych i procesów decyzyjnych w celu optymalnego użytkowania gruntów z punktu widzenia trwałego i zrównoważonego rozwoju. Udział instytucji naukowych oraz jednostek samorządu terytorialnego, we współpracy z interesariuszami lokalnymi, powinien pozwolić na zapewnienie zarówno podbudowy analityczno-teoretycznej, jak też możliwości wdrożenia wyników badań w praktyce.

MSR_47_05_Sulmicki_WardakPobierz

Issue 46 is online

Issue 46 of “Mazovia Regional Studies” is already available. In the issue, among others:

Conceptual chaos around ecology – ambiguity of concepts related to ecology and associations they evoke, Special acts – location of public purpose investments disregarding the Spatial Planning and Development Act, International cooperation of the Mazowieckie Voivodeship. Foreign cooperation agreements. Part one, Popularising knowledge of Mazovian history through the activities of the Mazovian Museum in Płock, Powązki Military Cemetery in Warsaw.

Check the issue

Powązki Military Cemetery in Warsaw

Urszula Wodnicka-Kasprzak

DOI: 10.21858/msr.46.05

Vol. no: 46

Return to issue

Return to editions list

The place is unique. Its identity has been determined by Polish history, human as the creator of material forms supported by the nature. It is a collective work, continuously shaped for over a century. “Cemeteries are not for the dead, but for the living” – as Wiktor Zin stated. The image, created by successive generations, still can be reinterpreted – as a whole or selectively as individual tombstones and monuments of exceptional artistic value. In Powązki Military Cemetery there can be found traces of activities of recognized artists, whose names and work remain undisplayed in the cemetery. This study aims to highlight some of monuments in order to remove author’s anonymity and to show their work in broader cultural and historical context. The article is a result of numerous visits to the cemetery with a camera in an effort to frame images of monuments. In addition, the paper shows effects of research for data on monuments’ authors.

MSR_46_05_Wodnicka-Kasprzak-1Pobierz

Popularising knowledge of Mazovian history through the activities of the Mazovian Museum in Płock

Tomasz Kordala

DOI: 10.21858/msr.46.04

Vol. no: 46

Return to issue

Return to editions list

This article elaborates the ways of popularising knowledge about the past of Mazovia by Museum in Płock since its establishment, as part of the Płock Scientific Society, in 1821. It had a strictly regional character. The collection consisted, on the one hand, of school teaching aids (minerals, physical and chemical equipment, globes, etc.), and on the other hand, of various exhibits donated by teachers, students, landowners, military personnel and priests, including numerous archaeological artefacts, coins, medals, natural history specimens, documents, etc. During scientific meetings, the latest archaeological and numismatic troves were reported, field inspections were organised, historical monuments were collected and placed in the museum. The institution was closed down shortly after the fall of the November Uprising. It was reactivated at the beginning of the 20th century.

MSR_46_04_Kordala-1Pobierz