prof. dr hab. Paweł Swianiewicz

prof. dr hab. Paweł Swianiewicz, członek Rady Naukowej, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Zakład Rozwoju i Polityki Lokalnej

Member of the Editorial Board

Affiliation

University of Warsaw, Department of Geography and Regional Studies, Department of Development and Local Policy