dr hab. Barbara Szulczewska, prof. SGGW

dr hab. prof. SGGW Barbara Szulczewska, członek Rady Naukowej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, Katedra Architektury Krajobrazu

Member of the Editorial Board

Affiliation

Warsaw University of Life Sciences, Department of Horticulture, Biotechnology and Landscape Architecture, Department of Landscape Architecture