Województwo mazowieckie partnerem w projekcie PLUS Change

Maciej Sulmicki, Tomasz Wardak

DOI: 10.21858/msr.47.05

Nr woluminu: 47

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Od połowy 2023 r. Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, reprezentujące Samorząd Województwa Mazowieckiego, jest uczestnikiem nowego projektu finansowanego w ramach programu Horyzont Europa – inicjatywy badawczej Unii Europejskiej. Nazwę projektu – PLUS Change – można rozwinąć jako „Strategie planowania przestrzennego – osiąganie celów dotyczących bioróżnorodności, klimatu i społeczeństwa w zmieniającym się świecie” (Planning Land Use Strategies: Meeting biodiversity, climate and social objectives in a changing world). W ramach projektu 23 instytucje z 14 krajów Unii Europejskiej, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii będą przez 4 lata współpracować w celu wypracowania strategii transformacyjnych i procesów decyzyjnych w celu optymalnego użytkowania gruntów z punktu widzenia trwałego i zrównoważonego rozwoju. Udział instytucji naukowych oraz jednostek samorządu terytorialnego, we współpracy z interesariuszami lokalnymi, powinien pozwolić na zapewnienie zarówno podbudowy analityczno-teoretycznej, jak też możliwości wdrożenia wyników badań w praktyce.