dr hab. prof. UŁ Aleksandra Nowakowska

dr hab. prof. Aleksandra Nowakowska, członek Rady Naukowej, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Gospodarki Przestrzennej, Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska

Member of the Editorial Board

Affiliation

University of Lodz, Department of Economics and Sociology, Institute of Spatial Economy, Department of Regional Economy and Environment