prof. dr hab. Joachim Osiński

prof. dr hab. Joachim Osiński, członek Rady Naukowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne

Member of the Editorial Board

Affiliation

Warsaw School of Economics, College of Economics and Social Sciences