dr hab. n. med. Mirosław Ząbek, Associate Professor

prof. nadzw. dr hab. n. med. Mirosław Ząbek, członek Rady Naukowej, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Klinika Neurochirurgii i Urazów Układu Nerwowego

Member of the Editorial Board

Affiliation

Medical Center for Postgraduate Education, Department of Neurosurgery and Trauma of the Nervous System