prof. dr hab. Alina Maciejewska

prof. dr hab. Alina Maciejewska, członek Rady Naukowej, Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii

Member of the Editorial Board

Affiliation

Warsaw University of Technology, Department of Geodesy and Cartography