Zastosowanie metody biocenotycznej oceny drzew w parku „Willa Mindic” (Mołdawia) na potrzeby wykonania projektu koncepcyjnego zagospodarowania terenu – studium przypadku

Lidia Ozimkowska, Jerzy Wojtatowicz

DOI: 10.21858/msr.36.03

Nr woluminu: 36

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W artykule przedstawiono zastosowanie metody oceny biocenotycznej drzew w parku „Willa Mindic” (Mołdawia). Przeprowadzając inwentaryzację uwzględniano wstępne decyzje projektowe, które także miały wpływ na określenie wartości drzew. Rozszerzając waloryzację roślin o badanie stanu zdrowotnego, w tym bezpieczeństwa dla ludzi, uzyskano wyniki, które służyły do wykonania projektu. Wytypowano miejsca, które bez względu na warunki muszą zapewnić bezpieczne przebywanie, fragmenty terenu, na których zwiedzanie parku jest ograniczone oraz te, na których ze względu na wysokie wartości biocenotyczne, w tym ochronę miejsc lęgu i rozrodu zwierząt, nie przewiduje się ciągów komunikacyjnych i miejsc wypoczynkowych.