Zachęcamy do lektury numeru 34

Z przyjemnością informujemy, że dostępny jest już numer 34 periodyku Mazowsze Studia Regionalne. W numerze m.in.:

  • Celowość budowy głębokowodnego portu morskiego na środkowym Pomorzu. Studium wstępne
  • Zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi – aspekty prawne i ekonomiczne na przykładzie m.st. Warszawy
  • Historyczne obiekty sportowe Warszawy jako walor turystyki współczesnej. Część I: od średniowiecza do wybuchu II wojny światowej
  • Analiza głównych problemów i wyzwań w działalności ochotniczych straży pożarnych

Czytaj MAZOWSZE Studia Regionalne nr 34 w archiwum on-line