Wykorzystanie i interpretacja danych ekonomicznych w planowaniu strategicznym regionu

Krzysztof Opolski, Marcin Dwórznik

DOI: brak

Nr woluminu: 3

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W artykule analizowane są główne zmienne makroekonomiczne, które powinny być brane pod uwagę przez władze lokalne przy planowaniu strategicznym. Analizowane są czynniki ekonomiczne, istotne z punktu widzenia polityki krajowej w zakresie ich znaczenia dla rozwoju regionalnego oraz analizowane są powiązania między czynnikami istotnymi dla kraju i regionów.