Tematyczne szlaki turystyczne − pomysł na wykorzystanie i promocję zasobów dziedzictwa kulturowego Mazowsza

Daniel Sukniewicz

DOI: brak

Nr woluminu: 7

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Artykuł podaje propozycje, w jaki sposób można włączyć mazowieckie zabytki w ruch turystyczny oraz jak uczynić z zabytków atrakcję, która w każdy weekend będzie przyciągać turystów. Na Mazowszu jest zewidencjonowanych ponad 6 tys. zabytków oraz ponad 6000 stanowisk archeologicznych. Niewiele z nich jest jednak znanych przeciętnemu mieszkańcowi Mazowsza. Dlatego też zrodził się pomysł utworzenia Szlaku Książąt Mazowieckich, który biegnie przez całe Mazowsze, łącząc około 100 miejscowości, na które warto zwrócić uwagę zwiedzających. Tematyczne szlaki turystyczne to jeden ze sposobów, by promować dziedzictwo kulturowe regionu.