Szlak Książąt Mazowieckich sposobem na utrwalenie spuścizny książąt mazowieckich

Daniel Sukniewicz, Piotr Marczak

DOI: brak

Nr woluminu: 9

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W 2012 roku mija 550. rocznica inkorporacji pierwszych ziem Księstwa Mazowieckiego (ziemi rawskiej i gostynińskiej) do Polski. Tegoroczna rocznica każe zadać pytanie o spuściznę Księstwa Mazowieckiego. Rządzący Księstwem Mazowieckim Piastowie mazowieccy, choć wydają się dziś trochę niedoceniani, trochę zapomniani, trochę traktowani jak postacie na poły legendarne, położyli kamienie milowe pod rozwój dzisiejszego Mazowsza.