Strategia Rozwoju Polski Centralnej 2020 z perspektywą do 2030 – jako przykład zintegrowanego planowania na poziomie ponadregionalnym

Ewa Paturalska-Nowak

DOI: 10.21858/msr.18.10

Nr woluminu: 18

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Strategia Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030 jest czwartą strategią ponadregionalną przyjętą przez Radę Ministrów. Prace nad jej przygotowaniem zainicjowały w 2012 roku władze samorządowe województw łódzkiego i mazowieckiego, podpisując porozumienie o współpracy międzyregionalnej. Efektem porozumienia było opracowanie Koncepcji Strategii Rozwoju Makroregionu Polski Centralnej 2030, która w oparciu o zdiagnozowane potencjały obu województw określiła pola współpracy i cele rozwoju makroregionu. Stała się ona podstawą do opracowania Strategii Rozwoju Polski Centralnej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.