Afiliacja:

Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie

#
#
#
#
#

Zastępca Przewodniczącego Zespołu