Afiliacja:

Szkoła Główna Handlowa, KES

#
#
#
#
#

Członek Zespołu redakcyjnego