Afiliacja:

Towarzystwo Urbanistów Polskich, Oddział w Warszawie

#
#
#
#
#

Członek Zespołu redakcyjnego