Odnawialne źródła energii w produkcji energii elektrycznej w województwie mazowieckim

Zbigniew Cieszkowski

DOI: 10.21858/msr.26.03

Nr woluminu: 26

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W artykule omówiono rozwój odnawialnych źródeł energii elektrycznej na terenie województwa mazowieckiego. W analizie skupiono się na okresie 2007-2017, wykorzystując zaktualizowane opracowanie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego z 2014 roku – Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych w województwie mazowieckim – stan i wyzwania.