Od Redaktora Naczelnego

Zbigniew Strzelecki

DOI: brak

Nr woluminu: 16

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Trzymają Państwo w ręku kolejny numer MAZOWSZE Studia Regionalne, w którym publikujemy teksty poświęcone głównie polityce regionalnej w ujęciu planistycznym i społecznym. Tom rozpoczyna artykuł Romana Szula, charakteryzujący zróżnicowanie regionów w Hiszpanii. Autor przybliża w nim doświadczenia iberyjskie dotyczące regionalizmu i związanych z nim problemów, na które nakładają się uwarunkowania ekonomiczne i kulturowe. Kolejne dwa artykuły koncentrują się na problematyce planowania przestrzennego na terenach położonych wokół Warszawy i predestynowanych do jej obszaru metropolitalnego. Barbara Chmielewska – autorka pierwszego z nich – przedstawia wpływ procesów urbanizacyjnych, związanych z rozwojem Warszawy, na zmiany zachodzące na obszarach wiejskich w powiatach: legionowskim, mińskim, otwockim, piaseczyńskim, pruszkowskim, warszawskim zachodnim i wołomińskim.