Od Redaktora Naczelnego

Zbigniew Strzelecki

DOI: brak

Nr woluminu: 14

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Wraz ze zmieniającymi się kryteriami oceny parametrycznej czasopism naukowych zmuszeni byliśmy zawęzić krąg naszych zainteresowań. Zważywszy na specyfikę wydawcy, jakim jest Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie oraz ze względu na patronat nad naszym pismem Samorządu Województwa Mazowieckiego, postanowiliśmy ograniczyć się do nowej dziedziny nauk społecznych, jaką jest nauka o polityce publicznej (public policy). Zainteresowanych szerzej, czym zajmuje się ta nowa nauka, odsyłam do bardzo interesującego artykułu autorstwa Jerzego Woźnickiego, Nowa dyscyplina – „nauki o polityce publicznej” usytuowana w dziedzinie nauk społecznych, opublikowanego w nr 1 czasopisma „NAUKA” w 2012 roku. Na naszych łamach publikować będziemy głównie artkuły poświęcone zagadnieniom związanym z szeroko pojętą misją nauki i samorządów na rzecz rozwoju społeczności lokalnych.