Królikarnia – muzeum dostępne

Dorota Zych-Charaziak

DOI: 10.21858/msr.28.04

Nr woluminu: 28

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Artykuł jest próbą analizy działalności instytucji muzealnych, ich ewolucji i roli, jaką pełniły na przestrzeni dziejów. Porusza zagadnienia dotyczące ich pierwotnych założeń sięgających czasów starożytnych, aż po współczesne – przełamujące stereotypowe struktury, formy i funkcje tych instytucji. Pragnę zaakcentować w nim potrzebę ustawicznego edukowania społeczeństwa na takim poziomie, by mogło ono przyswajać ambitną ofertę, którą kierują do nas jednostki muzealne, a jednocześnie przybliżyć aspekt nowatorskich projektów skierowanych do wąskich grup osób dysfunkcyjnych. Inspiracją stała się dla mnie działalność Muzeum Królikarnia, będącego filią Muzeum Narodowego w Warszawie.