LAirA – cooperation to improve airport accessibility by low-carbon transport

Karolina Kamińska, Maciej Sulmicki

DOI: 10.21858/msr.25.09

Vol no: 25

Return to issue

Return to editions list

LAirA (Landside Airports Accessibility – Dostępność lądowa lotnisk) to projekt realizowany od maja 2017 r. w ramach programu Interreg Europa Środkowa. Jednym z partnerów projektu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego, którego Zarząd powierzył realizację projektu Mazowieckiemu Biuru Planowania Regionalnego. Projekt LAirA skupia się na wyzwaniach związanych z zapewnieniem multimodalnej dostępności lądowej lotnisk Europy Środkowej, tak by stanowiły one element zintegrowanego, inteligentnego i niskoemisyjnego systemu transportowego.