Audyt efektywności kosztowej inwestycji w infrastrukturę drogową w powiatach województwa mazowieckiego

Natalia Jankowska, Piotr Modzelewski

DOI: 10.21858/msr.32.03

Nr woluminu: 32

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Celem artykułu było sprawdzenie, czy możliwe jest przeprowadzenie wstępnego audytu efektywnościowego w zakresie pomiaru efektywności kosztowej w obszarze budowy infrastruktury drogowej przez samorządy lokalne, na podstawie informacji publicznej powszechnie dostępnej, bez konieczności zwracania się o dostęp do danych. Audyt efektywnościowy jest instrumentem, który pozwala m.in. na pomiar efektywności kosztowej i dokonywanie porównań pomiędzy jednostkami samorządowymi w zakresie realizacji poszczególnych szczegółowych rodzajów zadań.