Logo mbpr

ISSN 1689-4774
e-ISSN 2543-4373                      DOI: 10.21858/msr

ZASADY OPRACOWYWANIA TEKSTÓW

Redakcja przyjmuje artykuły mieszczące się w objętości 20 000 – 30 000 znaków ze spacjami (tj., ½ – ¾ arkusza wydawniczego) + ilustracje. Artykuły nie mieszczące się w tym przedziale nie będą publikowane.

Każdy tekst musi ponadto zwierać:

– słowa kluczowe w językach polskim i angielskim oraz tytuł w językach polskim i angielskim,

– streszczenia/abstrakt w językach polskim i angielskim o objętość 2000 – 2500 znaków ze spacjami, przygotowane według następującego wzoru:

 

Struktura streszczenia według rodzaju publikacji

studia
przypadków
(case study)

opracowanie
wyników badań
(research paper)

przegląd
literatury
(literature reviev)/
noty biograficzne
(biography)

innowatorskie
rozwiązania
(conceptual paper)

informacje
o stanie badań
(general review)/
recenzje książek
(book review)

cel (purpose)

konstrukcja
/metodologia/
sposób analizy (design/
methodology/
approach
)

wnioski/wyniki (findings)

rekomendacje (practical
implications
)

ocena/
podsumowanie
(originality/value)

cel (purpose)

konstrukcja
/metodologia/
sposób analizy (design/
methodology/
approach
)

wnioski/wyniki (findings)

ograniczenia
badawcze/
rekomendacje
(research
limitations/
implications
)

ocena/
podsumowanie
(originality/value)

cel (purpose)

konstrukcja
/metodologia/
sposób analizy
(design/
methodology/
approach
)

wnioski wyniki
(findings)

ograniczenia
badawcze/
sugestie
(research
limitations/
implications
)

rekomendacje
(practical
implications
)

ocena/
podsumowanie
(originality/value)

cel (purpose)

konstrukcja
/metodologia/
sposób analizy
(design/
methodology/
approach
)

wnioski/wyniki (findings)

ocena/
podsumowanie
(originality/value)

cel (purpose)

konstrukcja
/metodologia/
sposób analizy (design/
methodology/
approach
)

wnioski/wyniki
(findings)

rekomendacje
(practical
implications
)

ocena/
podsumowanie
(originality/value)

 

– informację o autorach w językach polskim i angielskim o objętość 300-350 znaków ze spacjami, przygotowane według następującego wzoru:

tytuł naukowy, imię i nazwisko, specjalizacja, przynależność do organizacji naukowych, afiliacja (w tym pełne dane kontaktowe)

przykład:
prof. WUS dr hab. Tomasz Iksiński– specjalizuje się w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego; członek Polskiego Towarzystwa JST, prezes Związku Pomocy Wzajemnej; kontakt do autora: Instytut Badań nad Zarządzaniem, ul. Pomocna 16, 00-708 Warszawa,
e-mail: t.iksinski@ibz.pl

bibliografię załącznikową, tzn. spis materiałów źródłowych/literatury na końcu tekstu.

 

Teksty publikowane w MAZOWSZE Studia Regionalne opracowywane są według przedstawionego w pliku do pobrania stylu edytorskiego, tożsamego ze stylem edytorskim APA (Publication Manual of the American Psychological Association).

Do redakcji należy nadesłać plik z artykułem oraz oddzielnie pliki tekstowe (sam tekst), pliki graficzne (każda ilustracja w oddzielnym pliku) i pliki z wykresami. Pliki tekstowe powinny być zapisane w dowolnej wersji edytora MSWord (format .doc lub .docx) lub WordPerfect (format .rtf). Pliki graficzne przyjmowane są w formatach .tif, .tiff, .jpg (bez kompresji) lub .pdf. Pliki z wykresami zapisane w dowolnej wersji programu Excel (format .xls lub .xlsx). Nadsyłane materiały powinny spełniać wymagania techniczne podane w pliku dla autorów.

PLIK DO POBRANIA przez AUTORÓW.


© 2017 Mazowsze Studia Regionalne wykonanie Conor.pl