Logo mbpr

ISSN 1689-4774
e-ISSN 2543-4373                      DOI: 10.21858/msr

ZASADY ETYKI NAUKOWEJ

Nieodłączną zasadą towarzyszącą badaniom naukowym, w tym publikacjom wyników badań, jest ich rzetelność. Z tego względu Autorzy tekstów powinni przestrzegać obowiązujących w świecie naukowym zasad etycznych. Czytelnicy muszą mieć pewność, że zapoznają się z materiałem, który został przygotowany przez Autora w sposób rzetelny, przejrzysty i uczciwy. Oznacza to, że Autor publikowanego na łamach MAZOWSZE Studia Regionalne artykułu, ujawnia w nim wszystkich: osoby, firmy, instytucje państwowe etc., którzy mieli wkład w powstanie pracy.

Wydawca dba o przestrzeganie podstawowych zasad etyki naukowej również poprzez wdrożenie procedur zabezpieczających przed nieuczciwą konkurencją, w tym plagiatowaniem. Teksty nadesłane do redakcji są wstępnie weryfikowane przez serwis PLAGIAT.PL pod względem ich autentyczności i oryginalności. W przypadku wykrycia plagiatu redakcja powiadomi o zaistniałym fakcie zarówno jednostkę macierzystą Autora, jak i twórcę wersji pierwotnej, o próbie publikacji ww. plagiatu.

Wydawca dokłada także wszelkich starań, aby przeciwdziałać zjawiskom ghostwriting (czyli anonimowego autorstwa) i guest authorship / honorary authorship (czyli autorstwo zwyczajowe). Dla sprecyzowania problemu wyjaśniamy, że ze zjawiskiem ghostwriting (czyli anonimowego autorstwa) mamy do czynienia wówczas, gdy artykuł został opracowany przez osobę lub instytucję niewymienione w tekście (np. artykuł został kupiony lub pominięto osobę, która miała istotny wkład w jego napisanie, np. poprzez zebranie bazy danych etc.). Natomiast w przypadku, gdy jako autor lub współautor artykułu podana jest osoba, która nie miała żadnego wpływu na powstanie artykułu lub ten wpływ był znikomy, mówimy o zjawisku guest authorship / honorary authorship (czyli autorstwa zwyczajowego). W przypadku wykrycia jednego z tych dwóch negatywnych zjawisk w nauce, powiadamiane będę organy zarządzające instytucji, przy których afiliowany jest Autor/Autorzy tekstu będącego przejawem nierzetelności naukowej.

 

© 2017 Mazowsze Studia Regionalne wykonanie Conor.pl