Logo mbpr

ISSN 1689-4774
e-ISSN 2543-4373                      DOI: 10.21858/msr

WYDAWCA I FINASOWANIE

Wydawcą periodyku jest Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie – jednostka samorządu terytorialnego podległa Samorządowi Województwa Mazowieckiego. Siedziba wydawcy mieści się w Warszawie przy ul. Nowy Zjazd 1.

DOI wydawcy: 10.21858

Czasopismo finansowane jest ze środków publicznych. Pojedyncze, dodatkowe numery finansowane były ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu społecznego PO KL podziałanie 8.4.1.

 

© 2017 Mazowsze Studia Regionalne wykonanie Conor.pl