Logo mbpr

ISSN 1689-4774
e-ISSN 2543-4373                      DOI: 10.21858/msr

TEMATYKA CZASOPISMA

Czasopismo powstało, by promować w kraju i za granicą efekty pracy mazowieckich ośrodków naukowych, dorobek badaczy z regionu mazowieckiego oraz opracowania poświęcone wynikom badań dotyczących szeroko rozumianej problematyki rozwoju Mazowsza. Początkowo na łamach czasopisma publikowano teksty o bardzo szerokiej tematyce, której wspólnym mianownikiem było powiązanie autora lub zagadnienia w nim poruszanego z województwem mazowieckiem.

W 2014 roku podjęto decyzję o zawężeniu tematyki materiałów publikowanych na łamach periodyku. Ze względu na specyfikę wydawcy i jego specjalizację (planowanie przestrzenne i rozwój regionalny) postanowiono ograniczyć się do nowej dziedziny nauk społecznych jaką jest nauka o polityce publicznej (public policy).

W czasopiśmie publikować będziemy głównie artkuły poświęcone zagadnieniom związanym z szerokopojętą misją nauki i samorządów na rzecz rozwoju społeczności lokalnych.

 

© 2017 Mazowsze Studia Regionalne wykonanie Conor.pl