Logo mbpr

ISSN 1689-4774
e-ISSN 2543-4373                      DOI: 10.21858/msr

SKŁAD RADY REDAKCYJNEJ

 

Przewodniczący Rady Redakcyjnej:

» prof. dr hab. Krzysztof Opolski, Kierownik Katedry Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Członkowie Rady Redakcyjnej:

» prof. dr hab. Tomasz Borecki, Dyrektor Instytutu Problemów Współczesnej Cywilizacji,

» prof. Lydia Coudroy de Lille, Université de Lyon (Lumière Lyon 2) UFR Temps et territoires – Département de géographie, Francja

» dr Robert L. Hodgart, University of Edinburgh, School of Geosciences, Szkocja

» prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik, Instytut Podstaw Budowy Maszyn Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej,

» prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk, Wojskowa Akademia Techniczna im Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie,

» prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak, Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego,

» dr hab. prof. UŁ Aleksandra Nowakowska, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Gospodarki Przestrzennej, Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska,

» prof. dr hab. Joachim Osiński, Dziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej,

» PhD Hendrik Pieter Ritzema Assistant Professor, Wageningen University, Holandia,

» ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski, Kierownik Katedry Grup Etnicznych i Regionalizmu Instytut Socjologii Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Koordynator Międzynarodowego Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,

» prof. dr hab. Paweł Swianiewicz, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego,

» dr hab. prof. SGGW Barbara Szulczewska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, Katedra Architektury Krajobrazu,

» dr hab. nt. Artur Zaguła, Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Instytut Architektury i Urbanistyki, Zespół teorii architektury i sztuki,

» prof. nadzw. dr hab. n. med. Mirosław Ząbek Konsultant Krajowy w dziedzinie Neurochirurgii (Wojewódzki Szpital Bródnowski, Klinika Neurochirurgii i Urazów Układu Nerwowego

 

© 2017 Mazowsze Studia Regionalne wykonanie Conor.pl