Logo mbpr

ISSN 1689-4774
e-ISSN 2543-4373                      DOI: 10.21858/msr

REDAKCJA

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

Przewodniczący Zespołu:

Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego

Zastępca Przewodniczącego Zespołu:

mgr inż. arch. Piotr Brzeski - Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie

Redaktor naczelny:

dr inż. arch. Adriana Barbara Cieślak - Politechnika Łódzka, WBAiIŚ

Sekretarz redakcji:

dr Kinga Stanek - Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie

Członkowie Zespołu redakcyjnego:

dr Katarzyna Jędruszczak - Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie

dr Elżbieta Kozubek - Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie

dr Paulina Legutko-Kobus - Szkoła Główna Handlowa, KES

dr Tomasz Sławiński - Towarzystwo Urbanistów Polskich, Oddział w Warszawie

dr Marcin Wajda - Szkoła Główna Handlowa, KES

Adres redakcji:

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie

ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa

tel. 0-22 518 49 33,

fax 0-22 518 49 49

www.mazowszestudiaregionalne.pl

© 2017 Mazowsze Studia Regionalne wykonanie Conor.pl