Logo mbpr

ISSN 1689-4774
e-ISSN 2543-4373                      DOI: 10.21858/msr

RECENZJE

Teksty nadesłane do MAZOWSZE Studia Regionalne poddawane są podwójnej ślepej recenzji (tzw. double-blind review proces), w której Autor/Autorzy i Recenzent/Recenzenci nie znają swoich tożsamości). Na podstawie uzyskanej anonimowej recenzji każdy artykuł kwalifikowany jest do druku przez Redakcję. Redakcja informuje Autora o: kwalifikacji artykułu do druku bez poprawek lub o konieczności naniesienia poprawek wskazanych przez Recenzenta albo o odrzuceniu artykułu. Naniesienie wskazanych przez Recenzenta poprawek jest warunkiem koniecznym do dopuszczenia artykułu do druku. W przypadkach: wskazania poprawek przez Recenzenta lub odrzucenia artykułu, jego Autor otrzymuje kserokopię lub skan recenzji, w której utajnione są dane umożliwiające identyfikację Recenzenta.

Czas oczekiwania na recenzję do 3 miesięcy od otrzymania przez Redakcję materiałów. Okres ten może ulec wydłużeniu w okresie zwyczajowych wakacji akademickich.

Artykuły oceniane są na podstawie tego samego arkusza recenzyjnego.

ARKUSZ RECENZYJNY DO POBRANIA

Z redakcją współpracowali dotychczas Recenzenci z ponad kilkunastu ośrodków naukowo-badawczych i szkół wyższych w całej Polsce.

 

LISTY RECENZENTÓW DO POBRANIA

rok 2008

 rok 2015

 

 

 

rok 2009

 rok 2016

 

 

 

rok 2010

 

 

 

 

rok 2011

 

 

 

 

rok 2012

 

 

 

 

rok 2013

 

 

 

 

rok 2014

 

 

 

 

 

© 2017 Mazowsze Studia Regionalne wykonanie Conor.pl