Logo mbpr

ISSN 1689-4774
e-ISSN 2543-4373                      DOI: 10.21858/msr

RADA REDAKCYJNA

Nadzór merytoryczny nad zawartością pisma sprawuje Rada Redakcyjna powołana Zarządzeniem Marszałka Województwa Mazowieckiego. Początkowo Rada działała w siedmioosobowym składzie. Od kwietnia 2011 roku w skład jej gremium wchodzi 9 profesorów reprezentujących różne specjalności naukowe.

© 2017 Mazowsze Studia Regionalne wykonanie Conor.pl