Logo mbpr

ISSN 1689-4774
e-ISSN 2543-4373                      DOI: 10.21858/msr

PUNKTACJA NAUKOWA I INDEKSACJA W BAZACH

Od 2012 roku MAZOWSZE Studia Regionalne znajduje się w części B Wykazu czasopism naukowych prowadzonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Punktacja czasopisma w poszczególnych latach:

2011 rok – 2 pkt.

2012 rok – 2 pkt.

2013 rok – 3 pkt.

2014 rok – 3 pkt.

2015 rok – 6 pkt.

2016 rok 6 pkt.

MAZOWSZE Studia Regionalne znajduje się również w rankingu IC Journals Master List.

Punktacja czasopisma w poszczególnych latach:

2012 rok – 3,5 pkt.

2013 rok – 3,34 pkt.

2014 rok – 5,04 pkt. (ICV 2014: 45,81)

2015 rok – ICV: 55,37

 

Czasopismo indeksowane jest w następujących bazach:

» CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)

» Bazhum (baza czasopism humanistycznych i społecznych)

» PBN (Polskiej Bibliografii Naukowej)

» Index Copernicus International Journal Master List

» wyszukiwarce nr DOI: dx.doi.org (nr DOI periodyku: 10.21858/msr)

 

© 2017 Mazowsze Studia Regionalne wykonanie Conor.pl