Logo mbpr

ISSN 1689-4774
e-ISSN 2543-4373                      DOI: 10.21858/msr

PODSTAWOWE INFORMACJE

MAZOWSZE Studia Regionalne jest półrocznikiem. Wersją pierwotną czasopisma jest wydanie papierowe o nr ISSN 1689-4774.

Artykuły publikowane są głównie w języku polskim ze streszczeniami w językach polskim i angielskim. Okazjonalnie wydawane są numery z języku angielskim ze streszczeniami w językach angielskim i polskim.

Artykuły zamieszczane są w trzech odrębnych częściach: I. Analizy i Studia, II. Samorząd i III. Varia. W części I. Analizy i Studia prezentowane są studia, analizy i wyniki badań prowadzonych przez instytucje badawcze i ośrodki akademickie. W części II. Samorząd publikowane są także analizy, studia oraz ekspertyzy przygotowane przez jednostki samorządowe lub współpracujących ekspertów. W części III. Varia omawiane są bieżące wydarzenia, przybliżane sylwetki osób zasłużonych dla Mazowsza oraz recenzowane prace poświęcone województwu mazowieckiemu i o tematyce społeczno-gospodarczej.

 

© 2017 Mazowsze Studia Regionalne wykonanie Conor.pl